Uczniowie w Centrum Szkolenia Lakierników

W dniach 26 – 27.04.2018 r. odbyło się szkolenie z zakresu lakiernictwa pojazdowego zorganizowane przez Cech Rzemiosł Metalowych w Częstochowie i IGP w Warszawie. Uczestnikami zajęć byli uczniowie II klasy lakierniczej Zespołu Szkół Samochodowo – Budowlanych w Częstochowie. Odbyły się one w Centrum Szkolenia Lakierników Firmy PPG w Warszawie. W czasie dwudniowego spotkania uczniowie wykazali wysokie kwalifikacje zawodowe. W dowód uznania otrzymali certyfikaty. Należy podkreślić duży wkład pracy w organizację tego szkolenia wiceprezesa Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie inż. Sławomira Puki. Rzemieślnik w ramach swojej Firmy „AUTO – KOMPLEKS” w Częstochowie prowadzi również naukę w zawodach: lakiernik, blacharz i mechanik samochodowy pracowników młodocianych.