SZKOLENIE W RZEMIOŚLE

Z inicjatywy Wiceprezesa Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie inż. Sławomira Puki odbyło się szkolenie dla biegłych sądowych i rzeczoznawców PZM w zakresie „Nowoczesnych technik lakierowania pojazdów”. Szkolenie prowadził główny technolog Firmy Spies Hecker Tomasz Kazakidis. Dla podniesienie poziomu szkolenia część teoretyczna i praktyczna odbyła się w firmie AUTO KOMPLEKS inż. Sławomira Puki. W szkoleniu udział wzięli: Stanisław Kubacki, Grzegorz Kubacki, Mirosław Anioł, Krzysztof Kępa, Paweł Wójcik, Józef Skotnicki, Marek Skrzeszowski. Szkolenie odbyło się pod patronatem Cechu Rzemiosł Metalowych i Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.