Nowy Rok w Partnerskiej Szkole

4 września br. odbyła się inauguracja roku szkolnego 2017/2018 w Zespole Szkół Samochodowo – Budowlanych w Częstochowie. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Władz Miasta, Kuratorium Oświaty, Politechniki Częstochowskiej, Policji, NSZZ „Solidarność” oraz przedsiębiorcy – członkowie Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie – Sławomir Puka i Waldemar Klimasiński. Stałą – partnerską współpracę ze szkołą prowadzi Wiceprezes Cechu Sławomir Puka. W tegorocznej inauguracji roku szkolnego rzemieślnik został uhonorowany przez dyrektora szkoły mgra inż. Jacka Grzegorzewskiego dyplomem za pomoc i wsparcie w rozwoju Zespołu Szkół Samochodowo – Budowlanych w Częstochowie. Jest to kolejny dowód uznania Szkoły dla rzemieślnika.