Sekcja motoryzacyjna

Zarząd Sekcji Motoryzacyjnej

Przewodniczący Zarządu Sekcji:

  • Jerzy Kowalik

W-ce przewodniczący Zarządu Sekcji:

  • Sławomir Puka

Członkowie Zarządu Sekcji:

  • Andrzej Góra
  • Waldemar Klimasiński
  • Daniel Mlek