Nauka zawodu

DO SPISYWANIA UMOWY
Uczeń zgłasza się z jednym z rodziców i mistrzem /właścicielem zakładu, u którego uczeń będzie odbywał praktykę.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO SPISANIA UMOWY
1. Zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu
       /lekarz uprawniony do badań profilaktycznych/
          + kserokopii zaświadczenia lekarskiego
2. PESEL ucznia
3. Dwie kserokopie świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej
4. Opłata w wysokości 50 zł.

UMOWY SĄ SPISYWANE W CECHU OD 8.00 DO 13.30


INFORMUJE o możliwości podjęcia praktycznej nauki zawodu na rok szkolny 2019/2020

w kierunkach :

– MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

– ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

– BLACHARZ SAMOCHODOWY

– LAKIERNIK

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w ZAKŁADACH RZEMIEŚLNICZYCH.

Mistrzowie szkolący posiadają bardzo dużą wiedzę fachową teoretyczną i praktyczną.

Szkolą uczniów od wielu lat.

Zakłady pracy są wyposażone w odpowiednie nowoczesne urządzenia i maszyny.

Uczniowie uczęszczający na praktyczną naukę zawodu w rzemiośle zdobywają pełne umiejętności praktyczne w danym zawodzie.

Zawierając umowę w Zakładzie Rzemieślniczym uczeń odbywa naukę teoretyczną w szkołach takich jak :

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO – ELEKTRYCZNYCH, Cz-wa ul. Targowa 29

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWO – BUDOWLANYCH, Cz-wa ul. Augustyna 3/7

Po ukończeniu 3 letniej szkoły i praktyki w zakładzie pracy uczeń kończy naukę egzaminem czeladniczym i uzyskuje tytuł czeladnika , a w przyszłości możliwość zdobycia tytułu mistrzowskiego po 6 latach pracy w danym zawodzie.

Pracownicy mający tytuł czeladnika, czy też mistrza mają większe szanse w znalezieniu pracy.

Świadectwa czeladnicze i mistrzowskie są uznawane w całej Europie, jest to bardzo ważne i korzystne dla każdego poszukującego zatrudnienie.

Informujemy , że nauka w zakładach rzemieślniczych jest bezpłatna, a zatrudniony uczeń co miesiąc otrzymuje wynagrodzenie, które jest ustalane według przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale i tak  w okresie:

czerwiec – lipiec – sierpień 2019

wynagrodzenie brutto wynosiło :

kl. I – 198,04 zł

kl. II – 247,55 zł

kl. III – 297,06 zł

W okresie wakacji uczeń korzysta z urlopu wypoczynkowego zgodnie z Kodeksem Pracy i otrzymuje za ten okres wynagrodzenie.


ZAKŁADY  SZKOLĄCE  PRACOWNIKÓW  MŁODOCIANYCH.

                                                     MECHANIK  POJAZDÓW  SAMOCHODOWYCH

Blacharstwo i Lakiernictwo Pojazdowe AUTO KOMPLEKS, inż. Sławomir Puka, ul. Sabinowska 153, 42-200 Częstochowa

Autoryzowany Serwis BOSCH, ul. Lwowska 60, 42-200 Częstochowa

Mechanika Pojazdowa, ul. Ciepła 9, 42-200 Częstochowa,

„ALARM ELEKTRYK”, ul. Warszawska 81/83, 42-200 Częstochowa,

PHUS „AUTOLAND – Color”, ul. Perla 24, 42-200 Częstochowa, 

Pojazdy Specjalne DUDEK , ul. Dźbowska 56/62, 42-200 Częstochowa,  

„MOTOKLINIKA” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, ul. Narcyzowa 31, 42-200 Częstochowa,

PHU „GÓRA” s. c., ul. Bugajska 18, 42-200 Częstochowa,

POMOC DROGOWA PHU „WAL-CAR”, ul. Piastowska 150/152, 42-200 Częstochowa, 

„PHU GENERAL ADVICE, ul. Kręta 48, 42-231 Stary Kocin, 

„AUTO SERWIS”, ul. św. Jana 24, 42-200 Częstochowa, 

„POLCAR” sp. z o. o., Kolonia Poczesna, ul. Nadrzeczna 1, 42-262 Poczesna, 

ZPH „KIMET”, ul. Wręczycka 40/42, 42-200 Częstochowa,  

PPHU „GLOBAL”, Wygoda 42, 42-274 Konopiska, 

Merkury Cars sp. z o. o. ul. Makuszyńskiego 66/68, 42-200 Częstochowa,

FHU „MATYJA AUTO SERVICE”, ul. Bohaterów Katynia 4, 42-200 Częstochowa, 

„MOTO JOKER” s. c., ul. Jadwigi 4, 42-200 Częstochowa, 

PHU „ADRIAN”, ul. Łukasiewicza 29, 42-200 Częstochowa,

ZMP „AUTO SZLIF”, ul. Ciasna 3/5, 42-200 Częstochowa, 

PHU „ZBIG – MAR”,  Chorzenice, ul. Częstochowska 17 A, 42-270 Kłomnice

ZMP „AUTO SZLIF-SPRAWKA”, ul. Konarskiego 34, 42-200 Częstochowa, 

FU „ROB-MECH”, ul. Huculska 93, 42-200 Częstochowa, 

Mechanika Pojazdowa, ul. Jolanty 19, 42-200 Częstochowa, 

PPHU „JACEK”, ul. Hutników 84, 42-200 Częstochowa,  

Mechanika Pojazdowa, ul. Sportowa 94, 42-200 Częstochowa, 

Mechanika Pojazdowa, ul. Krakowska 66, 42-200 Częstochowa, 

Zakład Motoryzacyjny, ul. Wyspiańskiego 51, 42-200 Częstochowa, 

„EL – AUTO”, ul. Wrzosowa 6, 42-256 Olsztyn

„INTER-TRANS I” Transport Drogowy s c, Aleksandria Pierwsza, ul. Rolnicza 31, 42-274 Konopiska

ARKO Arkadiusz i Tomasz Mrozińscy S.J., ul. Bardowskiego 46/56, 42-216 Częstochowa

PPUH „POMAX”, ul. Jana 31, 42-200 Częstochowa

PHU „AUTO – KULA”, ul. Wolności 122, 42-242 Rędziny

ITL Marek Kiciński, Marcin Chęć SPJ, ul. Rocha 240, 42-200 Częstochowa

                             ELEKTRTOMECHANIK  POJAZDÓW  SAMOCHODOWYCH

FRANK CARS sp. z o. o., ul. Jagielońska 147/151,42-200 Częstochowa

AutoryzowaNy Serwis BOSCH, ul. Lwowska 60, 42-200 Częstochowa

ASO Klimasiński, ul. Główna 66, 42-200 Częstochowa,  

„POLCAR” sp. z o. o., Kolonia Poczesna, ul. Nadrzeczna 1, 42-262 Poczesna, 

Elektromechanika Pojazdowa, ul. Narcyzowa 22, 42-200 Częstochowa,   

PHU „MODUŁ” s. c., ul. Wesoła 8, 42-200 Częstochowa, 

Elektromechanika Pojazdowa, ul. Matejki 25/27, 42-200 Częstochowa, 

Zakład Motoryzacyjny, ul. Wyspiańskiego 51, 42-200 Częstochowa, 

PHU „GÓRA” s.c. ul. Bugajska 18, 42-200 Częstochowa

                                   BLACHARZ  SAMOCHODOWY

FRANK CARS ul. Białostocka 75, 42-200 Częstochowa

Blacharstwo i Lakiernictwo Pojazdowe AUTO KOMPLEKS, inż. Sławomir Puka, ul. Sabinowska 153, 42-200 Częstochowa

PHUS „AUTOLAND – Color”, ul. Perla 24, 42-200 Częstochowa,

ASO Klimasiński, ul. Główna 66, 42-200 Częstochowa,

KJK Warsztat Blacharsko – Lakierniczy, ul. Batalionów Chłopskich 65, 42-200 Częstochowa, 

FHU „MLEK”, ul. Wyszyńskiego 145, 42-200 Częstochowa, 

PHU „ADRIAN”, ul. Łukasińskiego 29, 42-200 Częstochowa, 

PHU „AUTO-DAR”, ul. Konwaliowa 159, 42-200 Częstochowa,

Blacharstwo i Lakiernictwo Samochodowe, ul. Reymonta 9, 42-200 Częstochowa,

FHU KASZ-CAR, ul. Rzeczna 47 A, 42-271 Częstochowa

                                   LAKIERNIK SAMOCHODOWY 

Blacharstwo i Lakiernictwo Pojazdowe AUTO KOMPLEKS, inż. Sławomir Puka, ul. Sabinowska 153, 42-200 Częstochowa

FRANK CARS ul. Białostocka 75,42-200 Częstochowa

PHUS „AUTOLAND – Color”, ul. Perla 24, 42-200 Częstochowa,

ASO Klimasiński, ul. Główna 66, 42-200 Częstochowa, 

PHU „AUTO-DAR”, ul. Konwaliowa 159, 42-200 Częstochowa,

Blacharstwo i Lakiernictwo Samochodowe, ul. Reymonta 9, 42-200 Częstochowa, 

FHU KASZ – CAR, ul. Rzeczna 47 A, 42-271 Częstochowa