JUBILEUSZ

Członek Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie Jerzy Kowalik obchodził 45 – lecie istnienia swojej Firmy. Rzemieślnik prowadzi działalność w zawodzie blacharz samochodowy. Jest długoletnim przewodniczącym Sekcji Motoryzacyjnej działającej przy Cechu. W uroczystości Zarząd Cechu reprezentowali: Stefan Rybicki, Sławomir Puka, Daniel Mlek. Uczestniczyli również przedsiębiorcy z branży motoryzacyjnej w Częstochowie. W dowód uznania za długoletnią owocną pracę zawodową Jerzy Kowalik otrzymał Dyplom Uznania.