Współpraca Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie ze Szkołą

Za nami kolejna edycja, będącego elementem wsparcia serwisów blacharsko-lakierniczych, programu „Innowacyjni adepci branży”. Jak co roku, we współpracy z PPG oraz serwisem AUTO KOMPLEKS, przeszkoliliśmy uczniów Zespołu Szkół Samochodowo – Budowlanych z Częstochowy.

Podczas szkolenia, które składało się z części teoretycznej i praktycznej, młodzi adepci lakiernictwa mieli możliwość poznania innowacyjnych rozwiązań i narzędzi PPG. Poznali także profesjonalne metody przygotowania powierzchni i aplikacji materiałów lakierniczych.

Szkolenie spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem i na pewno doczeka się kolejnych edycji.