Realizacja umowy o współpracy

W listopadzie 2016 r. Zespół Szkół Samochodowo – Budowlanych w Częstochowie podpisał umowę o współpracy z firmą IGP Sp. z o. o. w Warszawie w zakresie szkolenia uczniów w zawodzie lakiernik samochodowy. Cech Rzemiosł Metalowych w Częstochowie popiera realizację projektu „ Innowacyjni adepci branży” w ramach którego młodociani pracownicy zdobywają w tym zawodzie dodatkową wiedzę i kwalifikację. W ramach podpisanej umowy z listopada 2016 r. grupa młodych uczniów z III kl. uczestniczyła w marcu b.r. w kursie organizowanym przez Centrum Kształcenia Firmy Lakierniczej PPG w Warszawie. Uczniowie zapoznali się z najnowszymi technologiami i technikami lakierowania samochodów. W ten sposób realizowane są tematy objęte programem nauczania w powstających szkołach branżowych. Z ramienia Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie tę formę nauczania pilotuje Podstarszy Cechu Sławomir Puka.