„Przyszłość Kształcenia Zawodowego” 

Z inicjatywy Prezesa Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pana dra Włodzimierza Bińka odbyło się 19.09.2016 r. w Domu Rzemiosła w Częstochowie spotkanie p.t. „Przyszłość kształcenia zawodowego”. Współorganizatorem spotkania był Pan Konrad Głębocki Poseł na Sejm RP. Prelegentem tematu był zaproszony Pan Adam Trześkowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ministertwie Edukacji Narodowej, który przybył w zastępstwie Pani Wiceminister Teresy Wargowskiej – Sekretarza Stanu w MEN.
W spotkaniu aktywnie uczestniczyli członkowie Cechu.