POROZUMIENIE ZE SZKOŁĄ

W Zespole Szkół Samochodowo – Budowlanych w Częstochowie przy ul. Augustyna 3/7 10.02.2016 r. odbyła się konferencja promująca zawody z sektora motoryzacyjnego. Najważniejszym punktem spotkania było oficjalne podpisanie umów pomiędzy Szkołą a Konsorcjum Pracodawców.

Konsorcjum Pracodawców w Częstochowie reprezentowali:

Adam Pietraszko Firma BMW, Franciszek Pietraszko Firma Frank Cars , Sławomir Puka Firma Auto Kompleks , Daniel Mleka Firma Mlek – członkowie Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie.

Szkołę reprezentował Dyrektor mgr inż. Jacek Grzegorzewski.

W ramach stworzonego konsorcjum przedsiębiorcy zapewniają praktyczną naukę w zawodach :blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy ,mechanik samochodowy. Zapewniają jednocześnie iż będą uczestniczyli w promocji w/w kierunków kształcenia zawodowego poprzez współorganizację akcji marketingowej, podejmowanie wspólnych inicjatyw, organizację zajęć praktycznych. Porozumienie umożliwi reaktywację tych specjalizacji, które są potrzebne dla całego rynku prac.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *