Zarząd Cechu

Starszy Cechu - Stefan Rybicki

I Podstarszy Cechu - Marian Golis

II Podstarszy Cechu - Sławomir Puka

Sekretarz - Roman Podlejski

Skarbnik - Waldemar Jędrusik

Członek Zarządu - Krzysztof Tomza

Członek Zarządu - Daniel Mlek

Z-ca Członka Zarządu - Franciszek Pietraszko

 

  

Starszy Cechu - Stefan Rybicki

więcej...

Komisja rewizyjna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Jerzy Kowalik

Z-ca Przewodniczącego Kom. Rew. - Marek Siemiński

Członek Komisji Rewizyjnej - Janusz Zieliński

 

 I Podstarszy Cechu - 

Marian Golis

więcej...


II Podstarszy Cechu - 

Sławomir Puka

więcej...

Sąd Cechowy

Przewodniczący Sądu Cechowego - Waldemar Klimasiński

Z-ca Przewodniczącego Sądu Cechowego - Jerzy Kowalik

Sekretarz Sądu Cechowego - Mirosław Ziębaczewski

Członkowie:

Elżbieta Sprawka, Andrzej Góra, Marek Siemiński, Janusz Zieliński

 

Kierownik Biura Cechu: Aneta Kupczyk

Biuro Cechu Rzemiosł Metalowych czynne: pn. – pt. 8.00 – 14.00