DO SPISYWANIA UMOWY
       Uczeń zgłasza się z jednym z rodziców
       i mistrzem /właścicielem zakładu
       u którego uczeń będzie odbywał praktykę/.

       DOKUMENTY POTRZEBNE DO SPISANIA UMOWY
1.    Zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu
       /lekarz uprawniony do badań profilaktycznych/
          + kserokopii zaświadczenia lekarskiego
2.    Jeżeli uczeń nie ukończył 16 lat zaświadczenie
        z poradni psychologiczno-pedagogicznej
3.    PESEL ucznia
4.    Dwie kserokopie świadectwa ukończenia gimnazjum
5.    Opłata w wysokości 50 zł.

UMOWY SĄ SPISYWANE W CECHU OD 8.00 DO 13.30


INFORMUJE o możliwości podjęcia praktycznej nauki zawodu na rok szkolny 2018/2019

w kierunkach :

- MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

- ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

- BLACHARZ SAMOCHODOWY

- LAKIERNIK

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w ZAKŁADACH RZEMIEŚLNICZYCH.

Mistrzowie szkolący posiadają bardzo dużą wiedzę fachową teoretyczną i praktyczną.

Szkolą uczni od wielu lat.

Zakłady pracy są wyposażone w odpowiednie nowoczesne urządzenia i maszyny.

Uczniowie uczęszczający na praktyczną naukę zawodu w rzemiośle zdobywają pełne umiejętności praktyczne w danym zawodzie.

Zawierając umowę w Zakładzie Rzemieślniczym uczeń odbywa naukę teoretyczną w szkołach takich jak :

ZSME Cz-wa ul. Targowa 29

ZSSB Cz-wa ul. Augustyna 3/7

Uczniowie którzy nie chcą podejmować nauki w szkole, mogą uczyć się zawodu , a w międzyczasie ukończyć kurs kwalifikacyjny w Wydz. Oświaty w Izbie Rzemieślniczej w Cz-wie .

Po ukończeniu 3 letniej szkoły i praktyki w zakładzie pracy uczeń kończy naukę egzaminem czeladniczym i uzyskuje tytuł czeladnika , a w przyszłości możliwość zdobycia tytułu mistrzowskiego po 3 latach pracy w danym zawodzie.

Pracownicy mający tytuł czeladnika , czy też mistrza mają większe szanse w znalezieniu pracy.

Świadectwa czeladnicze i mistrzowskie są uznawane w całej Europie , a po wejściu Polski do Unii Europejskiej jest to bardzo ważne i korzystne dla każdego poszukującego zatrudnienie.

Informujemy , że nauka w zakładach rzemieślniczych jest bezpłatna, a zatrudniony uczeń co miesiąc otrzymuje wynagrodzenie, które jest ustalane według przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale i tak  w okresie:

czerwiec- lipiec - sierpień 2018

wynagrodzenie brutto wynosiło :

kl. I - 180,84

kl. II - 226,05

kl. III - 271,26

W okresie wakacji uczeń korzysta z urlopu wypoczynkowego zgodnie z Kodeksem Pracy i otrzymuje za ten okres wynagrodzenie.


 
                     ZAKŁADY  SZKOLĄCE  PRACOWNIKÓW  MŁODOCIANYCH.

                                                     MECHANIK  POJAZDÓW  SAMOCHODOWYCH

Autoryzowany Serwis BOSCH, ul. Lwowska 60, 42-200 Częstochowa

Mechanika Pojazdowa, ul. Ciepła 9, 42-200 Częstochowa,

„ALARM ELEKTRYK”, ul. Warszawska 81/83, 42-200 Częstochowa,

PHUS „AUTOLAND – Color”, ul. Perla 24, 42-200 Częstochowa, 
  
Pojazdy Specjalne DUDEK , ul. Dźbowska 56/62, 42-200 Częstochowa,  

„MOTOKLINIKA” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, ul. Narcyzowa 31, 42-200 Częstochowa,

PHU „GÓRA” s. c., ul. Bugajska 18, 42-200 Częstochowa,

POMOC DROGOWA PHU „WAL-CAR”, ul. Piastowska 150/152, 42-200 Częstochowa, 

Klimczak sp. z o. o., ul. Katowicka 75, 42-263 Wrzosowa

„PHU GENERAL ADVICE, ul. Kręta 48, 42-231 Stary Kocin, 

„AUTO SERWIS”, ul. św. Jana 24, 42-200 Częstochowa, 

„POLCAR” sp. z o. o., Kolonia Poczesna, ul. Nadrzeczna 1, 42-262 Poczesna, 

ZPH „KIMET”, ul. Wręczycka 40/42, 42-200 Częstochowa,  

PHU „AUTO-KULA”, ul. Wolności 122, 42-242 Rędziny, 

PPHU „GLOBAL”, Wygoda 42, 42-274 Konopiska, 

F.P.U.H. AUTO-RESTAURO, Wola Kiedrzyńska, ul. Akacjowa 20, 42-233 Mykanów,

Merkury Cars sp. z o. o. ul. Makuszyńskiego 66/68, 42-200 Częstochowa,

FHU „MATYJA AUTO SERVICE”, ul. Bohaterów Katynia 4, 42-200 Częstochowa, 

„MOTO JOKER” s. c., ul. Jadwigi 4, 42-200 Częstochowa, 

PHU „ADRIAN”, ul. Łukasiewicza 29, 42-200 Częstochowa,  

„AUTO NAPRAWA”, ul. Bardowskiego 16, 42-200 Częstochowa, 

ZMP „AUTO SZLIF”, ul. Ciasna 3/5, 42-200 Częstochowa, 

AUTO-SERWICE Pietras s. c., ul. Żyzna 11 M, 42-200 Częstochowa, 

Mechanika Pojazdowa, ul. Ikara 105, 42-200 Częstochowa, 

PPUH „POLMAX”, ul. Jana 31, 42-200 Częstochowa, 

Blacharstwo i Lakiernictwo Pojazdowe AUTO KOMPLEKS, ul. Sabinowska 153, 42-200 Częstochowa, 

PHU "ZBIG - MAR",  Chorzenice, ul. Częstochowska 17 A, 42-270 Kłomnice

ZMP „AUTO SZLIF-SPRAWKA”, ul. Konarskiego 34, 42-200 Częstochowa, 

FU „ROB-MECH”, ul. Huculska 93, 42-200 Częstochowa, 

PUH „BOSEL”, ul. Bohaterów Katynia 158/160, 42-200 Częstochowa, 

Mechanika Pojazdowa, ul. Jolanty 19, 42-200 Częstochowa, 

PPHU „JACEK”, ul. Hutników 84, 42-200 Częstochowa,  

Mechanika Pojazdowa, ul. Sportowa 94, 42-200 Częstochowa, 

Mechanika Pojazdowa, ul. Krakowska 66, 42-200 Częstochowa, 

Zakład Motoryzacyjny, ul. Wyspiańskiego 51, 42-200 Częstochowa, 
 

                             ELEKTRTOMECHANIK  POJAZDÓW  SAMOCHODOWYCH  

Autoryzowany Serwis BOSCH, ul. Lwowska 60, 42-200 Częstochowa

Klimczak sp. z o. o., ul. Katowicka 75, 42-263 Wrzosowa,

ASO Klimasiński, ul. Główna 66, 42-200 Częstochowa,  

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów FH „UNIMAT”, ul. Przejazdowa 4 D, 42-200 Częstochowa, 

„POLCAR” sp. z o. o., Kolonia Poczesna, ul. Nadrzeczna 1, 42-262 Poczesna, 

Elektromechanika Pojazdowa, ul. Narcyzowa 22, 42-200 Częstochowa,   

PHU „MODUŁ” s. c., ul. Wesoła 8, 42-200 Częstochowa, 

Ford FRANK CARS sp. z o. o., ul. Jagiellońska 147/151, 42-200 Częstochowa, 

Elektromechanika Pojazdowa, ul. Matejki 25/27, 42-200 Częstochowa, 

PUH „BOSEL”, ul. Bohaterów Katynia 158/160, 42-200 Częstochowa, 

Zakład Motoryzacyjny, ul. Wyspiańskiego 51, 42-200 Częstochowa, 

                                   BLACHARZ  SAMOCHODOWY

PHUS „AUTOLAND – Color”, ul. Perla 24, 42-200 Częstochowa,

ASO Klimasiński, ul. Główna 66, 42-200 Częstochowa,

KJK Warsztat Blacharsko – Lakierniczy, ul. Batalionów Chłopskich 65, 42-200 Częstochowa, 

FHU „MLEK”, ul. Wyszyńskiego 145, 42-200 Częstochowa, 

PHU „ADRIAN”, ul. Łukasińskiego 29, 42-200 Częstochowa, 

Ford FRANK CARS sp. z o. o., ul. Jagiellońska 147/151, 42-200 Częstochowa, 

Blacharstwo i Lakiernictwo Pojazdowe AUTO KOMPLEKS, ul. Sabinowska 153, 42-200 Częstochowa,

PHU „AUTO-DAR”, ul. Konwaliowa 159, 42-200 Częstochowa,

Blacharstwo i Lakiernictwo Samochodowe, ul. Reymonta 9, 42-200 Częstochowa,

                                   LAKIERNIK SAMOCHODOWY 

PHUS „AUTOLAND – Color”, ul. Perla 24, 42-200 Częstochowa,

ASO Klimasiński, ul. Główna 66, 42-200 Częstochowa, 

Ford FRANK CARS sp. z o. o., ul. Jagiellońska 147/151, 42-200 Częstochowa, 

Blacharstwo i Lakiernictwo Pojazdowe AUTO KOMPLEKS, ul. Sabinowska 153, 42-200 Częstochowa,

PHU „AUTO-DAR”, ul. Konwaliowa 159, 42-200 Częstochowa,

Blacharstwo i Lakiernictwo Samochodowe, ul. Reymonta 9, 42-200 Częstochowa,