Zarząd Sekcji Motoryzacyjnej

Przewodniczący Zarządu Sekcji:
- Jerzy Kowalik

W-ce przewodniczący Zarządu Sekcji:
- Sławomir Puka

Członkowie Zarządu Sekcji:
- Andrzej Góra
- Waldemar Klimasiński
- Daniel Mlek