Powrót

 Marian Golis

I Podstarszy Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie.

 

Pan Marian Golis urodził się 26.05.1946 r. w Częstochowie. Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową. Prowadzi od 1978 r. działalność rzemieślniczą w zawodach mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych. Mistrzem w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych został w 1978 r., a w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych w 1981 r.
Od 1978 r. jest członkiem Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie. Z dużym zaangażowaniem łączy pracę zawodową ze społeczną:
– Członek Sądu Cechowego: 1992 – 1996
– Członek Komisji Rewizyjnej Cechu: 1996 – 2000
– Członek Zarządu Cechu: 2000 – 2004
– I Podstarszy Cechu od 2004 do nadal
– Członek Zarządu Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości: 2009 – 2013
Pan Marian Golis jako przedstawiciel Cechu współpracuje z Częstochowską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Reprezentuje Cech jako delegat na Zjeździe Izby. Jest członkiem Komisji Egzaminacyjnych Izby w zawodach mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych.
Za działalność samorządową i społeczną został wyróżniony: Platynowym, Złotym i Srebrnym Medalem im. Jana Kilińskiego, Honorową Odznaką Rzemiosła.