Powrót

 Stefan Rybicki 

Starszy Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie.

Pan Stefan Rybicki urodził się 1.04.1955 r. w Częstochowie. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie, a następnie studia na Politechnice Częstochowskiej. Jest kontynuatorem rodzinnych tradycji rzemieślniczych. Prowadzi firmę zegarmistrzowską założoną w 1948 r. przez Jego ojca Józefa. Uzyskał w zawodzie zegarmistrz świadectwo czeladnicze w 1981 r., a następnie dyplom mistrza w 1988 r. Pan Stefan Rybicki jest solidnym rzemieślnikiem o wysokich kwalifikacjach. Od 1984 r. jest członkiem Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie.

Od wielu lat pełni różne funkcje samorządowe i społeczne:
– Członek Sądu Cechowego: 1988 – 1992
– Członek Zarządu Cechu: 1992 – 1996
– Postarszy Cechu: 1996 – 2004
– Starszy Cechu od 2004 do nadal
– Członek Powiatowej Rady zatrudnienia
– Ławnik Sądowy
Pan Stefan Rybicki wykazuje wiele ciekawych inicjatyw, które mają wpływ na rozwój organizacji rzemieślniczych i konsolidację środowiska. Za działalność samorządowa i społeczną otrzymał odznaczenia: Szablę Kilińskiego, Platynowy, Złoty i Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego, Honorową Odznakę Rzemiosła.