Powrót

 Sławomir Puka 

II Podstarszy Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie.

Pan Sławomir Puka urodził się 1.07.1955 r. w Międzyrzeczu Podlaskim. W 1980 r. ukończył Politechnikę Lubelską. Pracę w rodzinnej firmie w zawodzie blacharz samochodowy rozpoczął w 1983 r. Samodzielną działalność rzemieślniczą otworzył w 1990 roku. Mistrzem w zawodzie blacharz samochodowy został w 1998 r., w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych w 2011 r.,a w zawodzie lakiernik samochodowy w 1998 r. Jest członkiem Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie od 1990 r. Aktywnie pracuje w organach samorządu rzemiosł i społecznie:
– II Podstarszy Cechu od 2004 r. do nadal
– Członek Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Częstochowy: 2002 – 2006
– Członek Komisji Egzaminacyjnej przy Częstochowskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości:
• w zawodzie lakiernik samochodowy od 2010 r.
• w zawodzie blacharz samochodowy od 2014 r.
Pan Sławomir Puka systematycznie unowocześnia swoją firmę. Stara się, by świadczone usługi w zawodach mechanik, elektromechanik, blacharz, lakiernik samochodowy były na najwyższym poziomie. Już w 1997 roku zakład otrzymał autoryzację na naprawy blacharsko-lakiernicze Firmy Auto Poland.
Angażuje się w rozwój branży motoryzacyjnej działając w jej organizacjach:
– Zastępca Przewodniczącego Komisji Branżowej Rzemiosł Motoryzacyjnych Zarządu Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości od 2000 r.
– Zastępca Przewodniczącego Sekcji Motoryzacyjnej przy Cechu Rzemiosł metalowych w Częstochowie od 2004 r.
– Członek Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Motoryzacyjnych Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego od 2005 r.

W latach 2012 - 2016 pełni funkcje doradcze w Inovation Group Polad

- 04.09.2017 r. zostaje uhonorowany przez Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo - Budowlanych w Częstochowie mgra inż. Jacka Grzegorzewskiego dyplomem za pomoc,wsparcie i zaangażowanie w rozwój szkolnictwa zawodowego

- 29.01.2018 r. zostaje desygnowany przez Częstochowską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości do prac w zespołach akredytacyjnych przy Kuratorium Oświaty w Katowicach -Wydział Jakości Edukacji.

Pan Sławomir Puka dużo uwagi poświęca kształceniu zawodowemu młodocianych uczniów w zakładach rzemieślniczych. Współpracuje ze szkołami przygotowującymi młodzież teoretycznie. Inicjuje tworzenie nowych klas w poszukiwanych zawodach blacharz i lakiernik samochodowy. Za działalność samorządową i społeczną otrzymał: Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego, tytuł "Rzemieślnik 2014 r.".